Blog

Sekce blogu je určena jako platforma pro různé vlastní články, recenze zajímavých knih nebo duchovních zamyšlení. Vše z naší vlastní dílny 😉

Budeme zde publikovat zejména tipy na knihy, filmy a podcasty, ale také souhrny dobrých knih nebo přednášek.

Služba a pokora

Mat 20,28 „… Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ Ježíš mohl

Celý příspěvek

Hledání partnera v Bibli

Hospodin je milující. On je láska a láska je pro něho velice důležitá. Ukazuje nám to už na prvních stránkách Bible (například Gen

Celý příspěvek

Hospodin dává i bere

Zamyšlení na text z Jóba 1.-2. kapitola Co víme: Jób byl bezúhonný, přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého. Měl požehnání

Celý příspěvek

Muži a jejich nesnadná role

Mají muži v životě snadnou roli? Pojďme se společně zamyslet, jak to opravdu je. Bůh se rozhodl, že stvoří člověka jako muže a

Celý příspěvek

Recenze knihy: Modlím se za svého milého/svou milou

Recenze knihy: Monika a Jakub Vejmělkovi. Modlím se za svého milého / Modlím se za svou milou 31 dní 31 modliteb za budoucího nebo

Celý příspěvek

Jak a o co prosíme?

Jakuba 4,3 říká: „Žádáte a nedostáváte, protože žádáte špatně, abyste to vynaložili na své libosti“ (rozkoše). Tento verš se

Celý příspěvek