DOPORUČUJEME

K inspiraci, povzbuzení, vzdělávání, rozšíření obzoru...

"Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě." 1.Tesalonickým 4,21-22

V této sekci najdete doporučení na knihy, videa nebo audio soubory, které souvisí s tématikou nezadaných. Vše je tříděno do následujících skupin:
Život singles  -inspirace pro život nezadaných a jejich výzvy
Duchovní rozvoj -inspirace pro duchovní růst vč. specifických zdrojů pro muže i ženy
Manželství a partnerské vztahy  -křesťanský pohled na manželství, chození a partnerské vztahy
Sexualita  -biblický pohled na sexualitu a její místo v našem životě

Sekce je v neustálé výstavbě. Máte-li doporučení na zajímavý zdroj, který by stálo za to doplnit na tento seznam, zašlete nám jej. Uvítáme i krátkou anotaci (obsah, stručný popis) o čem materiál pojednává. Předem děkujeme za spolupráci!

Život singles

Knihy
 • Allberry, Sam: 7 mýtů o singles Kniha je vhodná pro všechny křesťany – zadané i nezadané. Autor pojmenovává několik mýtů kolujících o Singles a následně je vyvrací pomocí Bible. Ukazuje, že život Single není méněcenný nebo nějak porouchaný. Velmi přínosné je silné sdílení v závěru knihy, kde autor otevírá své nitro.
 • Aichlerová, Astrid: Povolání k životu bez manželství: naděje pro nezadané Autorka je Německá evangelická farářka, zakladatelka hnutí EmwAg, které se věnuje otázkám života singles. V knize nastiňuje otázky jako: Mohu jako nezadaný člověk vést plnohodnotný a naplněný život? Nebude mi stále něco chybět? Autorka pracuje s vlastní zkušeností a citlivě ukazuje, že žít jako nezadaný nemusí představovat neradostnou alternativu k životu v manželství, ale že to může být velmi vzácný dar od Boha. Přitom otevřeně hovoří o výzvách a problémech, s nimiž se na své cestě setkala, a nezamlčuje ani to, že prožívala velice tísnivé okamžiky.
 • McCulley, Carolyn: Svobodná a v pohodě: důvěřovat Bohu a žít naplno Zajímavá kniha, kde najdete dobré nápady jak netrávit čas bez partnera v hořkosti a samotě. Naučíte se jak se nebát trávit čas s přáteli, být iniciativní ve vymýšlení akcí. Zapojení ve službě. Být sama a netrápit se tím. Navíc je celá kniha postavena na osobních zkušenostech autorky a je psaná s humorem a hlubokým porozuměním. To celé postavené na důvěře Bohu a proložené biblickým vyučováním.
 • Rose, Taryn: Čekárny a jízdní kola: příručka pro svobodné dámy Kniha vyvrací časté mýty o svobodných ve zralém věku, Povzbuzuje, abychom se nevzdávali svých snů, přehodnotili svá očekávání, jsou-li reálná, ale i věděli, z jakých svých norem na vytouženého muže neslevíme. Abychom jen nečekali, až jej potkáme, ale žili aktivní život. V knize najdeme mnoho praktických rad a navíc je psaná vtipnou formou.

Absolventská práce

Časopisy 

CD, přednášky

 • CD z konference pro Singles „Nežít v čekárně“ – záznam z konference pro Singles konané v Praze 13.-14.5.2016. Konference pod názvem „Být single není handicap“ obsahuje přednášky na témata jak žít smysluplně jako svobodný, hledání Boží vůle, vztah k biologické a církevní rodině a další.
 • CD z konference pro Singles „Nežít v čekárně II. – záznam z konference pro Singles konané v Praze 9.-10.3.2018. Konference pod názvem „Seminář pro svobodné“ obsahuje přednášky na témata kdo skutečně jsme, nesnižuj laťku, Singles na plné pecky a další.
 • Veronika Horňáková: Single život a vztahy
  Kázání ze sboru KS Mozaika na téma single života. Veronika se zamýšlí nad naší motivací vztahů a rozebírá otázky zda umíme být sami, jak se nám daří budovat přátelství s druhými lidmi i Bohem.

Duchovní rozvoj

 • Eldredge, John: Pozor! Srdce muže Každý muž potřebuje v životě podstoupit boj, prožít dobrodružství a zachránit krásnou paní. Tragédií je, že srdce mužů je často zraněné, a tak místo aby naplňoval touhy, pro které byl stvořen, nezřídka podléhá našeptávání nepřítele a snaží se všechny své touhy zabít a umlčet. Tato kniha zve všechny muže na cestu, jak se stát mužem podle Božího srdce. Pozn. John Eldredge a jeho manželka Stacy se věnují v organizaci Wild at Heart Ministries rozvoji mužské a ženské spirituality.

 • Eldredge, John: Chraň svoje srdce Žijeme v době, kdy je proti nám použita strategie zaměstnat a pohánět. Devět z deseti lidí odpoví něco v následujícím smyslu: Nestíhám… Mám hrozně moc práce… Smrtonosný plán, který stojí proti nám, zní: Udržuj je v poklusu. Pak nebudou mít čas starat se o své srdce. Postaráme se, aby vyhořeli, a pak je dostaneme… Ale nikdo z nás přece nechce, aby vyhořel a padl. Nejsme tu jen sami za sebe, jsou tu i jiní, kteří na nás spoléhají. I proto se musíme starat o své srdce…
 • Rohr, Richard: Cesta divokého muže Kniha františkánského kněze Richarda Rohra a Josepha Martose pojednává o širokém spektru témat souvisejících s mužskou spiritualitou. Rozebírá roli mužů formujících naši osobnost – otce a děda. Pojednává o základních mužských archetypech nebo o mužské iniciaci.
 • Eldredge,John – Eldredge, Stasi: Úchvatná: Odhalte tajemství ženské duše Zahanbení – univerzální společník všech žen. Pronásleduje nás, šlape nám na paty, přiživuje se na našich nejhlubších obavách, že skončíme opuštěné a osamělé. Konec konců, kdybychom byly lepšími ženami – ať už to znamená cokoli – nebyl by život tak těžký. Nebo to snad neplatí?. Co znamená být ženou podle Boží vůle? K čemu Bůh ženy povolal? Proč je tak obtížné vybudovat smysluplná přátelství a udržet je? nebo Co to znamená být ženou a stát po boku muže? To jsou otázky, na které se snaží odpovědět autoři – manželé John a Stasi Eldredge, kteří představují život ženy v jeho emocionálních výšinách i hlubokých propadech, v jeho zoufalých zápasech i radostných nadějích.
 • Shepherd, Sheri Rose: Milované princezně, Milostné dopisy od tvého Krále Při pohledu na náš život je někdy těžké považovat se za královské dcery. Je ale pravda, že Bůh je náš Král, který si nás vyvolil. Díky této knize je možné si uvědomit, že Boží láska je bezpodmínečná. Jsem v Božích očích milovaná a vzácná a nemusím si to ničím zasloužit!
 • Hagin, Kenneth E.: Ženská otázka Kniha otevírá problém mezi církvemi a jejich porozumění Božího slova na ženu, její roli a službu. Ve slavné letniční pasáži 1. Kor. 14 – je ženám přikázáno, aby ve shromáždění mlčely. Slyšeli jste ale o nějakém letničním sboru, kde by ženy nesměly mluvit? Ženy studují a připravují se na službu misionářek, evangelistek, kazatelek… Je to v rozporu s Pavlovým učením? Mají ženy ve shromáždění mlčet? Halit si hlavu? Vždy poslouchat manžela? A co oblečení?
 • Jaynes, Sharon: V krajině ženských snů Sny a touhy tu jsou dávno, jak jen si vzpomínáme: být krásná, stát se nevěstou, být matkou, být milovanou dcerou, mít nejlepší kamarádku a nejlepšího přítele…, ale v případě mnohých z nás se život vyvíjí zcela odlišně. Autorka povzbuzuje čtenářky, aby oprášily své naděje a touhy a odvážily se znovu snít. V Krajině ženských snů nás provází jak biblickými příběhy (Sára, Noemi, Ester), tak i příběhy současných hrdinek, které se rozhodly znovu snít a vypráví, jak Bůh obnovuje naše sny. Přestaneme-li snít, přestaneme očekávat, zatrpkneme, staneme se pesimisty. Kniha mluví o východisku a z našich nesplněných snů a manželství, dětech… a touhách srdce o přijetí.
 • Frost, Jack: Zakusit Otcovo objetí Autor popisuje svou vlastní zkušenost. Setkal se s Bohem, který radikálně proměnil jeho „dokonalý“ život, manželství, rodinu i duchovní službu. V knize jsou také odhaleny problémy, které mohou člověku bránit prožívat důvěrný vztah s Bohem jako milujícím Otcem. Celý text se opírá o Písmo a zavede čtenáře hluboko do Boží přítomnosti, v níž se mu může dostat toho, po čem celý život volal – zakusit Otcovo objetí.
 • Green, Daniel, Lawrenz, Mel: Jak se vypořádat se studem a vinou Kniha přináší praktické postřehy, jak odlišit stud a vinu, falešné obviňování od skutečného provinění. Pomáhá nám zaujmout správné postoje a učí, jak se můžeme se studem a vinou správně a čestně vyrovnávat. Stud je pocit. Někdy přijde zcela nečekaně. Někdy pomáhá, jindy přináší zkázu. Pro některé lidi je stud základním životním postojem. Žijí v neustálém sevření, protože ať se obrátí kamkoli, a ať udělají cokoli, vždy se cítí zahanbeni… Vina ve svém základním významu je především „stav“. Pojem viny a jeho protiklad, nevinnost, nám umožňuje vytvářet v životě morální úsudky. V současné době máme sklon soustředit se na subjektivní stránku věci. Někdy se lidé zabývají spíše pocitem provinilosti než samotnou vinou. A o tom všem se dočteme v této zajímavé knize.
 • McClung, Floyd: Boží otcovské srdce Kniha je o vnitřním uzdravení a je plná svědectví z proměny lidských životů. Floyd McClung nám představuje Boha jako Tátu, pro kterého není žádný náš problém příliš velký ani příliš malý. Popisuje všeobjímající otcovskou lásku plynoucí z Božího srdce a čerpá při tom z Písma i ze svých mnohaletých zkušeností pastora, otce, ale především Božího dítěte. Ukazuje nám, jak můžeme na Boží lásku k nám odpovědět a překonat zklamání, přijmout uzdravení, strhnout hradby své pýchy a nezávislosti, získat do srdce jistotu, obnovit poničené vztahy, stát se duchovním otci a matkami pro druhé.
 • Cox, Leah a kol.: Eva Evě Naše pramáti Eva také čelila několika otázkám a chybovala. A po ní jedna „Eva“ za druhou. Ale skvělou zprávou je, že chybami se člověk učí. V knize „Evy“ otevírají své životy a srdce a jsou až bolestně upřímné. Předávají své zkušenosti a moudrost hluboce osobním a laskavým způsobem, jako by to byl rozhovor s blízkou přítelkyní „od srdce k srdci“. Jejich životy jsou svědectvím o výhrách i prohrách. Kniha otevírá naše 13. komnaty jako: přijetí sama sebe, sexuální čistota, hledání partnera, dlouhé čekání, ale i rozchod. Vede nás i k tomu stát se duchovně zralými ženami pevnými ve víře, které mají co dát duchovně mladším.
 • Greig, Pete: Když Bůh mlčí Kniha o nevyslyšených modlitbách. Tato kniha byla zrozena z veliké bolesti i úžasu nad Boží mocí. Zatímco globální modlitební hnutí, které založil, ovlivňuje množství lidí po celém světě, jeho vlastní žena bojuje o život s těžkou nemocí. Pete Greig zápasí s temnou stranou modlitby a přichází s těžce získanou zprávou o naději, s útěchou a hlubokým biblickým povzbuzením pro všechny, kdo trpí v tichu Božího mlčení.

Manželství a partnerské vztahy

 • Keller, Timothy: Smysl manželství Jaký smysl má manželství v dnešní postmoderní době? A s jakými očekáváními lidé do manželství vstupují? Pastor Tim Keller podává biblický pohled na manželství, srozumitelný moderním lidem. Stručný přehled hlavních myšlenek knihy najdete v jeho přednášce pro Google/“Google Talk“ (AJ, cca 60 min.) Vydavatelství Biblion uveřejnilo na svých stránkách několik úryvků této knihy z kapitoly Milovat cizince
 • Cloud, Henry-Townsend, John: Hranice v chození Zkušení křesťanští psychologové rozebírají smysl chození a hledání životního partnera. Nabízí pohled na to, jak bezpečně a přitom hluboce zkoumat vhodnost svého partnera pro případné manželství. Velmi podnětná, realistická kniha, která vychází z dlouhodobé poradenské praxe autorů. Stejní autoři vydali i knihu Hranice v manželství, která je určena manželským párům a více se zaměřuje na nastavení hranic a řešení konfliktů v manželství.
 • Cloud, Henry-Townsend, John: Hranice v manželství Může se vám zdát, že hranice v manželství nepotřebujete, ale opak je pravdou. I když je svému partnerovi nesdělujete, stejně tam jsou. Nevyřčené, ale definované. Bůh nám dal hranice proto, aby posilovaly lásku a pravdu. Je důležité, aby si manželé dávali jasně najevo, co chtějí a co ne, a zároveň akceptovali hranice svého partnera. V knize se dozvídáme, že když jsou hranice viditelné, můžeme řešit problémy a aktivně milovat svého partnera i s tím, že budeme v zájmu vztahu riskovat konflikty. Viditelnost hranic je jedinou cestou k uzdravení a růstu.
 • Chapman, Gary: Pět jazyků lásky Kniha ukazuje na projevy lásky. Jejich vnímání a přijímání. Projevujeme je 5 způsoby. Slovy ujištění, pozorností, dárky, skutky služby a fyzickým kontaktem. Kniha nás vede k tomu, abychom sami zjistili, jak projevy lásky přijímáme – označuje to jako primární – nám vlastní. A vede i k tomu, abychom hledali, jak přijímají projevy lásky ti, co jsou nám nejbližší, aby jasně věděli, že je máme rádi.
 • Chapman, Gary, Thomasová, Jennifer: Pět jazyků omluvy Omluvit se – je dobré, správně se omluvit – je lepší. Kdyby byl svět dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali. Protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Skutečné odpuštění odstraňuje bariéru, kterou prohřešek vytvořil, a umožňuje, aby se po čase obnovila důvěra. Pokud byl vztah před prohřeškem vřelý a důvěrný, může se do něj vrátit láska. Pokud šlo o pouhou povrchní známost, může se díky dynamickému procesu odpuštění prohloubit.
 • Kevin Leman: Harmonie v manželství V knize Harmonie v manželství psycholog a odborník v oblasti rodinných vztahů Dr. Kevin Leman tvrdí: Jestliže vy a váš životní partner budete spolupracovat jako tým, dokážete vytvořit nejúžasnější harmonii, jakou jste kdy zažili! A vše, co k tomu potřebujete, je cvik… a správný přístup. Kniha nabízí skvělé rady na co si dát pozor v manželství, ale platí to i na blízké vztahy. Také se zde dočtete o hledání porozumění a kompromisu když máme rozdílné názory.
 • Fridrychová, Marie: Malá škola lásky Kniha připomíná zodpovědnost ženy za respektování a uskutečňování Božích záměrů a řádů v manželství a rodině. Autorka se dotýká palčivého problému emancipace ženy, upozorňuje na její příčiny a má odvahu navrhnout i východisko. Vychází z vlastních zkušeností života, nejednou draze placených. Vedly ji však k hlubokému zamyšlení a novému přístupu k životu podle Boží vůle. Celé to vlastně je o přijetí sebe a nastavení správných hodnot. Knížka se zabývá všemi stádii vývoje od puberty až po výchovu dětí.
 • Ropiejko, Tomas: Předmanželské poradenství Kniha spíše pro pastora nebo vedoucího v církvi jak provést snoubence přípravou na společný život, mít vyřešenou minulost. I praktické kroky k přípravě svatby a společného života.
 • Trobisch, Walter: Touha po lásce Kniha je psána formou pastoračních dopisů. Skutečné příběhy hledání hranic ve vztahu a Boží pohled na daná témata od vlastní sexuality, chození až po manželství. Plná příběhů lidí a jejich hledání správných postojů a hranic ve vztazích. Rady v knize jsou praktické, ale zároveň biblické.
 • Vladislav a Gabriela Soukupovi: Prostý příběh Skutečný příběh o tom, do jak neobvyklé situace nás dovedlo naléhavé hledání odpovědi u Boha na otázky ohledně partnerství, chození a manželství. Kniha si neklade za cíl stát se šablonou k napodobování, ale chce být povzbuzením pro ostatní „rebely a nespokojence“ s tím, co naše současná kultura a zvyklosti v oblasti vztahů mezi mužem a ženou nabízejí. Poutavě napsaný příběh od hledání, poznávání, přes chození až po manželství. Povzbuzení nabízí v tom, že i v tomto světě jde obstát a stát na Biblických principech od chození až do manželství.
 • Manželství není pro tebe Krátké zamyšlení o tom proč se vlastně člověk žení/vdává. Úryvek z textu: „pravé manželství (a pravá láska) nikdy není o tobě. Je o člověku, kterého miluješ – o jeho potřebách, touhách a snech. Sobec se ptá: „A co z toho mám já?“, Láska zase: „Co ti můžu dát?“
 • Prince, Derek: Bůh je prostředník k manželství Kniha přináší zkušenosti skutečného života se svědectvími pro hledající i ty, kteří již našli. Přináší mimo jiné náměty, co může člověk ještě jako svobodný (vhodné i pro ty v manželství) udělat proto, aby bylo jeho budoucí manželství úspěšné a nejen manželství, ale i vztahy s lidmi okolo. Jak mohu poznat, je-li to Boží vůle, abych se oženil (vdala)? Je-li to Boží vůle, jak se mohu připravit na manželství? A jak mohu nalézt partnera pro manželství, jehož Bůh pro mě určil?

Sexualita

 • Love and lust Kázání Tima Kellera na téma vztahu lásky, kterou definuje Bible, výzvy sexální žádosti a perspektivy vztahu.(AJ, cca 35 min.) K dispozici je i přepis tohoto kázání.
 • Sexuality and Christian Hope Kázání Tima Kellera. Křesťanství přináší revoluční pohled na sex, nezadanost a manželství, které ruší tradiční i moderní náhledy na roli sexu. Naši naději pro budoucnost formuje Ježíš Kristus, nikoli sex, manželství nebo cokoli jiného (AJ, cca 42 min.).
 • How Sin make us Addict Kázání Tima Kellera. Bible definuje hřích jako nahrazení Boha něčím nebo někým jiným. Duchovně řečeno, pokud svůj význam nehledáte v Bohu, hledáte jej v něčem jiném. (AJ, cca 39 min.). Přepis tohoto kázání.
 • NE Pornu Služba věřícím lidem, kteří chtějí přestat s konzumací pornografie. Najdete zde množství článků o problémech s pornografií, ale web nabízí i praktickou pomoc při závislosti formou e-koučinku.
 • Burns, Jim: Hormony v harmonii, aneb, jak nebýt sám sobě nepřítelem Pro pochopení vlastní sexuality. Vhodné k rozhovorům ve skupinkách, táborech ale i k vlastnímu zdravému sebevědomí. Hlavně pro náctileté, ale ne jen pro ně. Autor hledá správný pohled na masturbaci, pornografii, pohlavní styk před svatbou, interrupci… Jak si na tyto otázky udělat svůj vlastní názor a umět ho obhájit před názory které jsou normální ve světě.