NEZIŠTNÁ POMOC
ANEB
SPOLUPRÁCE NA bOŽÍM DÍLE

Služba Singles byla původně míněna jako povzbuzení a podpora pro nezadané křesťany. V roce 2017 sami účastníci vyjádřili touhu nejen přijímat, ale také dávat a tak začaly první brigády a v roce 2022 se služba rozšířila o Misijní výjezd. 

Projekty:

 • Brigády: Broumov, Škvorec u Prahy, Kladno a další
 • Misijní výjezdy na Ukrajinu (kousek za hranice Slovenka): od listopadu 2022
 • Spolupráce: Mise pro život – Podpoř Samuela
 • Spolupráce: Balení dárků v rámci Andělského stromu pro děti odsouzených rodičů

Podpoř místního pracovníka! - Zakarpatská oblast

V listopadu 2022 jsme byli poprvé jako Singles+ na Ukrajině v Dubriniči spolu s Pavlem Turoňěm, který do Zakarpatské oblasti jezdí od roku 2016 (Mise pro život). S místními jsme pomáhali rodinám a vdovám v jejich nelehké situaci. Nemohli jsme si nevšimnout, že tam spousta lidí nemá věci, na které jsme my doma zvyklí – splachovací záchod, vodovodní kohoutek, ústřední topení byste tam hledali mnohokrát marně. Potřeb je tam tedy hodně a čekat na to, až někdo přijede jednou za 14 dní z Čech, není moc rentabilní. Už na místě jsme uvažovali, jak pomoct, aby bylo pomoženo více.

Vytipovali jsme bratra z místního sboru a projekt nazvali „Podpoř Samuela“. Vize byla, aby této službě věnoval 2 dny v týdnu svůj čas a svoje auto (auto tam mají pouze 3 bratři v Kristu) a rozvážel pravidelně pomoc potřebným rodinám. Protože ale chodí do práce a musí živit svou rodinu (s manželkou mají dvě malé děti), tak nás napadlo hledat podporovatele, s jejichž pomocí bychom měsíčně dali dohromady finance, které by mu nahradily výpadek jeho výdělku a zároveň mu ještě přispěli trochu na benzín do jeho auta. Padla částka 4.500,- Kč, která je na naše české poměry nízká, ale na Ukrajině má velkou hodnotu. Situace se ale pro Samuela zkomplikovala a povolali ho do armády. Naše podpora, která začala v dubnu 2023 svoje místo našla. Z peněz se zřídilo humanitární místo kousek od církve, na hlavní silnici a lidé si tam mohou dojít vyzvednout zdarma oblečení a potraviny. Celého projektu se ujala sestra Aňa, která je zároveň takovou mamkou místního sboru. Z vybraných financí se financuje provoz místa a část jde na podporu Ani, k jejímu velice skromnému ukrajinskému důchodu.
 
Obracíme se na vás ve spolupráci s Diakonií Zábradlí z Kladna, s prosbou o váš pravidelný nebo jednorázový finanční příspěvek na tuto službu, ve které chceme pokračovat i v roce 2024. Finance doručuje osobně Pavel Turoň (Mise pro život), který zároveň dohlíží, že vše funguje jak má.
 
Děkujeme těm, kteří se již zapojili a budeme vděční i novým dárcům za jakoukoliv podporu.
Číslo transparentního účtu: 2400386976/2010, variabilní symbol: 2024, do poznámky můžete uvést „Podpor Anu“.
 
Pro zájemce je možné zúčastnit se misijního výjezdu a pomoci buď se Singles+ nebo přímo přes Misi pro život.

Jak a kde pomáháme

Brigády v Broumově

První nezištná pomoc začala v Broumově v malém společenství sboru Bratrské jednoty baptistů, které tvoří převážně křesťané staršího věku. O to víc od začátku vnímáme, že to je jedno z míst, kde máme pomáhat, jelikož tam nejsou mladí, kteří by práci zastali.

Kromě práce zažíváme úžasné společenství v Boží rodině, která se o nás vždy nádherně postará (jídla bývá víc než co sníme). K tomu překonáváme sami sebe, když se učíme novým věcem jako třeba jak spárovat sklep. 🙂 A jako bonus objevujeme svaly, o kterých jsme mnozí netušili, že je máme.

Spárování sklepa:

 • září 2017 – srpen 2021
 • celkem 7 výjezdů (1-2 denní práce)
 • A JE TO!

Nový projekt:
Plot:

 • začínáme červenec 2023.
 • pokračujeme říjen 2023

Brigády ve Škvorci u Prahy

Dalším místem, kde jsme se rozhodli pomáhat je sbor Českobratrské církve evangelické ve Škvorci u Prahy. Stejně jako Broumov i toto je menší společenství, kde chybí síly. Pomoc zde byla přerušena smrtí jednoho z organizátorů. 

Brigády měly úspěch a to především u sousedů, kteří již neměli naději, že sbor by něco se zarostlou zahradou udělal (takové Jumanji) a tak jsme rádi, že i zde jsme mohli v rámci svých možností pomoci a třeba se opět na místo vrátíme. Fotodokumentaci jsme bohužel nepořídili.

Zahradnické a natírací práce:

 • v letech 2018 a 2019 proběhly 3 brigády

Brigáda v Kladně

Další brigáda se uskutečnila v Církvi bratrské v Kladně. Tento sbor je výjimkou v tom, že je to velký sbor, který dlouhodobě budoval novou modlitebnu. Jelikož jeden z organizátorů aktivit Singles zde nastoupil jako kazatel tak se brigáda zorganizovala i zde.  

Zahradnické práce:

 • květen 2022 jednodenní brigáda

Misijní výjezdy byly v plánu delší dobu a s výhledem se také střádaly finance pro jejich uspořádání. V roce 2021 se již pilně hledalo kam vyrazit a nakonec Bůh otevřel dveře na Ukrajinu. Pomoc je zaměřená na vdovy, potřebné rodiny a děti.

Tyto výjezdy nicméně nemají nic společného s válkou na Ukrajině. Pavel Turoň ze spolku Mise pro život do této Zakarpatské oblasti totiž jezdí od ledna 2016. Bůh tuto službu žehná a rozvíjí a my jsme vděčni, že se na ní můžeme alespoň malinko podílet ať už finančně nebo i jak říká Pavel Turoň „praktickými projevy lásky“. 

Praktické projevy lásky:

 • listopad 2022
 • duben 2023

Balení dárků v rámci Andělského stromu

Od roku 2019 se jako singles pravidelně zapojujeme do pomoci při balení dárků v rámci Andělského stromu. Vždy v prosinci máme dopoledne a část odpoledne vlastní program a poté se přesouváme a balíme dárky pro děti, které mají rodiče ve vězení. Tato činnost je ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím, které pro tuto činnost pronajímá prostory v Brně a svolává dobrovolníky, aby ten největší nápor před Vánoci stihli a děti mohly dostat víc než jen dárek, ale především naději.

Andělský strom je projekt, který má za cíl obdarovat na Vánoce děti za uvězněné rodiče a tím udržovat vzájemný vztah, který bývá velmi křehký. Spolu s dárkem obdrží dítě od rodiče osobní dopis jako poselství, že na něj máma nebo táta myslí a má ho rád.

Děti vězněných rodičů prožívají smutek, nejistotu a strach, často jsou šikanovány a stigmatizovány. Podle odhadů jich je u nás každý rok více než 30.000. Jsou to děti a ty si vždy zaslouží pozornost a péči. Nemohou za to, do jaké rodiny se narodily. Nemohou za chyby svých rodičů. Přestože samy nic nespáchaly, důsledky trestného činu svých rodičů nesou velmi těžce.

Když se dětí odsouzených rodičů zeptáte, co by si přály nejvíce, chtějí, aby táta nebo máma byli doma. Toto přání jim nemůžeme splnit, ale skrze zaslaný vánoční dárek s osobním dopisem od rodiče jim doručíme nejen radost a lásku, ale i poselství, že na ně máma nebo táta myslí, i když s nimi zrovna není. 

Posláním vánočního dárku do takovéto rodiny ukazujeme Boží lásku a soucit v praxi. Společně s dárkem k nim putuje poselství, že o ně má někdo zájem, že nejsou zapomenuty a společnost je neodepsala. 

Jeden vánoční dárek pomáhá udržet rodinu pohromadě a přináší naději a lásku. A to není málo!

MVS má i další projekty jako např. Andělský kemp a i na tento projekt hledá dobrovolníky. Více informací na webu MVS.