Hodí se ke mě?

Hodí se ke mě?

Také jste již přemýšleli, jestli je někdo pro vás vhodný či nikoli? Většinou je velmi snadné najít, co se nám na druhém nelíbí, v čem by se měl změnit, na čem zapracovat… To jde asi každému z nás. Je snazší vidět chyby u druhých a ne u sebe.

Když jsem o tom přemýšlela, tak mě napadla jedna pasáž z Bible:
Mt. 7,1-5 říká „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? Anebo jak můžeš říkat svému bratru „Dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka“, a hle ve tvém oku je trám? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra.“

Ano, ano, jak snadné nevidět své nedostatky, nebo si dokonce myslet, že jsem lepší než ten druhý a vlastně ho soudit. Ona se obléká takhle? To snad není možné! On se neumí navonět? A proč pořád mlčí? Proč je takový a makový…
Hledět na povrch nikoli do srdce je další pastí do které se snadno chytáme.

Ale jsem já vhodná pro druhého? Možná někdy až moc řešíme druhé, místo abychom řešili, na čem zapracovat u sebe, abychom byli pro druhého vhodní. A to je velká výzva, nehledat třísky v očích svých sourozenců v Kristu, ale pracovat na sobě tak, že budeme druhé přitahovat svými vlastnostmi. Ne nadarmo Bible mluví o charakterových vlastnostech jako o tom, na čem skutečně záleží na rozdíl od vzhledu.

Po vstupu do manželství jsem si uvědomila, jak jsem byla v mnoha věcech nepřipravená. Dostala se mi do ruky knížka od Dereka Prince „Bůh je prostředník k manželství“, kde bylo nádherně popsáno, v čem je dobré na sobě před vstupem do manželství pracovat – postoje a vodítka z Bible, včetně osobního svědectví, jak Bůh Dereka přivedl do dvou velmi úspěšných manželství. A při čtení jsem si hned uvědomovala, že jsem promarnila čas, že jsem mohla být připravenější a pro mého muže víc ženou, jak to Bůh zamýšlel. Čas ale vzít zpět nelze. Lze jen udělat správná rozhodnutí do dalších dní, týdnů, měsíců…

Je dobré si uvědomit, že druhého opravdu nezměníme. Jediný, koho můžeme změnit jsme my sami. A že každý máme na čem pracovat je nadmíru jasné, nikdo totiž nejsme dokonalí jako Pán Ježíš.

Přeji nám všem moudrost a rozpoznání v čem máme na sobě pracovat a jak být pro druhé tím, čím pro ně máme být v Kristu Ježíši. Abychom když nás někdo potká byli přitažliví především svým zbudovaným charakterem a až poté svým vzhledem. Abychom druhým byli pokud možno vždy a všude požehnáním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *