Archiv autora: Lumír Folvarčný

Mezi křesťany najdeme mnohé bratry a sestry, kteří se rozhodli sloužit Bohu. Díky Pánu za to. Je to krok správným směrem. Náš duchovní růst bude minimální, pokud se nezapojíme do…

Čtěte více

Marek 7,1-23 „… A řekl: „Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. …“ (verš 20) Náš život by měl ukazovat na proměnu, kterou v našich životech učinil Pán Ježíš. Slova…

Čtěte více

Mají muži v životě snadnou roli? Pojďme se společně zamyslet, jak to opravdu je. Bůh se rozhodl, že stvoří člověka jako muže a ženu. „Bůh stvořil člověka, (…) jako muže a…

Čtěte více

Často je potkáváme. Jednotlivce, kteří z  nějakého důvodu nežijí v  manželství, potkáváme všude kolem nás a nejinak tomu je v církvi. Jistě jste s nimi hovořili nebo o nich slyšeli. O…

Čtěte více

4/4