Hledání partnera v Bibli

Hledání partnera v Bibli

Hospodin je milující. On je láska a láska je pro něho velice důležitá. Ukazuje nám to už na prvních stránkách Bible (například Gen 2,23: To je konečně ona, kost z mých kostí…) Znáte to, že? Adam a Eva, Abraham a Sára, Boáz a Rút… Vidíme, že bez lásky by to na světě nebylo ono.

No a my se zaměříme na Abrahama. Ten dostal od Boha zaslíbení, že jeho pokolení bude požehnané a veliké. A Abraham tomu věřil a čekal na Boha. Čekal, kam ho Hospodin pošle, kterou zemi mu ukáže. No a teď jako otec Izáka řeší důležitou věc. Hledá nevěstu pro syna a velice mu záleží na tom, aby to celé bylo v Božích rukách. Izák byl totiž také jedním z prostředníků naplnění Božího plánu. Celý tento napínavý příběh najdeme v Genesis ve 24. kapitole (pořádně a soustředěně si to přečtěte…).

A takzvaného Černého Petra dostává Elíezer, Abrahamův vyslanec, Který má za úkol nevěstu najít a přivést. Co si asi myslel? Jak se cítil? Chtělo se mu putovat do neznáma pro neznámou? Co mu asi říkal Izák, než se vydal na cestu?

Odbočka do dnešní doby. Dnes jsou lidé zvyklí se rozhodovat na základě, rozumu (zdravého selského rozumu), momentálních emocí nebo dobře míněných rad od blízkých lidí. Nebo také pod tlakem života, který nám utíká mezi prsty. Už jste jistě někdy slyšeli slova: „Už nemůžu dál čekat! Dokdy ještě? Vezmu si prvního, kterého potkám!“

A teď si představte, že byste si měli vzít někoho, koho vůbec neznáte! Nic o něm nevíte! Jak asi vypadá? Jaké má koníčky, názory, jak vychází s rodinou? Asi jako v reality show Svatba na první pohled. Svého partnera na celý život uvidíte poprvé až před oltářem. Na to se někdy podívejte. S něčím takovým ve 21. století absolutně nepočítáme. Možná jsme to slyšeli od prababičky, nebo při výkladu na návštěvě zámku, jak se domlouvaly sňatky.

Ale zároveň si dnešní mladí lidé vůbec nelámou hlavu se závazky. Hrají hru „vyjde – nevyjde“. No a co, tak příště.  Utíkají při prvním problému. Jenomže pokud počítáme s Bohem v našem životě, tak je potřeba mít na paměti, že on je Pánem také v oblasti výběru partnera, a musíme brát v potaz i Jeho vůli v tom, že nám ukáže partnera na celý život.

A jak se na téma výběru správného partnera dívá Pán Bůh? Pojďme, ukážeme si to na příběhu hledání nevěsty pro Izáka. V Bibli najdeme 4 principy, kterými se Elíezer řídil, když byl vyslaný pro nevěstu.

 1. Elíezer věděl, že Hospodin má všechno v rukách.
  Abraham mu řekl: „Hospodin Bůh nebes…on sám vyšle před tebou svého posla a ty budeš moci odtamtud vzít ženu pro mého syna.“ (Gen 24,7)
 1. Modlil se.
  Tu řekl: „Hospodine, Bože mého pána Abrahama, dopřej mi dnes to setkání a prokaž milosrdenství…“ (Gen 24, 12)
 1. Mlčky Rebeku pozoroval.
  „Muž ji přitom mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, či nikoli.“ (Gen 24, 21) „Tu muž padl na kolena a klaněl se Hospodinu a řekl: Požehnán buď Hospodin…, že od mého pána Abrahama neodňal své milosrdenství a svou věrnost.“ (Gen 24, 26)
 1. Když už si byl jistý správností svého rozhodnutí, začal konat odvážně, ale moudře.
  „Nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé cestě zdaru.“ (Gen 24, 56)

Pokud jste si text 24. kapitoly Genesis přečetli pozorně, jistě jste si všimli, že je tam cítit Elíezerova nejistota a obavy. Ale také odhodlání konat věci moudře a neustálá komunikace s Bohem v celém procesu hledání Rebeky. Několikrát se Hospodina ptal: „Pane je to ona? Co si o tom myslíš?“

Nakonec je z toho happyend, protože když se Rebeky zeptali, jestli půjde s tím mužem, tak odvětila: „Půjdu.“

Může se vám zdát, že Rebeku vybral Izákovi Abraham nebo třeba Elíezer. Opak je pravdou. Vybral ji Hospodin. A Boží vůli vidíme i v její odpovědi. Protože kdyby řekla ne, tak by to byl špatný konec příběhu.

Láska přichází až na úplný konec kapitoly. Izák si Rebeku nevybral, ale přesto se vzali a on si ji zamiloval. Tady si všimněte pořadí vzal si ji a potom si ji zamiloval. Takže romantická láska nebyla základem jejich manželství. Té romantice předcházelo čekání na správný čas, hledání na správných místech, ochota uposlechnout a vyžadování správných vlastností osobnosti… A teprve potom to do sebe všechno zapadlo.

Je docela možné, že si partnera nevybereme sami, ale náš Bůh připraví cestu tomu pravému/té pravé. A my si je zamilujeme stejně jako Izák. Jistě jste slyšeli nemálo svědectví o dlouhém čekání na partnera nebo o Bohem připravených setkáních, která vedla až k manželství.

Jestli jsi tedy mužem podle Božího srdce, tak ať tě v hledání ženy vede On sám. A jestli jsi žena, nechej muže, aby se nejdříve ptal Boha a potom tebe. To je ta nejlepší posloupnost. A jestli je to člověk, jehož Pánem je Hospodin, nechej se najít (a možná se můžou někdy nechat najít i muži).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *