Jakou mám hodnotu

Jakou mám hodnotu

Už jste přemýšleli o tom jakou máte hodnotu ?

  • Je má hodnota  snad v  inteligenci, kráse, schopnostech?
  • Je v tom , co vlastním, v majetku?
  • Nebo snad v tom co všechno umím, zvládám, dělám?
  • Ve službách, ve kterých stojím nebo i vedu?

Jak vidíme sami sebe a jak nás vidí Bůh?

Někdy nesprávně hodnotíme sebe v tom, co se nám povedlo nebo nepovedlo a od toho odvozujeme vlastní hodnotu. Nebo v tom, jak nás vidí druzí. Kazatel 1:3 „Jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí?“

Knihu Kazatel psal Šalamoun a snažil se najít moudrost. Hledal smysl života  a zjistil, že v práci, pachtění, vzdělání ani majetku smysl života není. Kazatel 1,14  „Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to vše je pomíjivost a honba za větrem.“

Je moje hodnota tedy v síle a zdraví?

Pro tento svět ano. Chce se „držet“ v kondici, cvičit a posilovat. Neříkám, že se nemáme starat o svoje tělo,  ale naše hodnota v tom není. Když přijdou nemoci, bolesti a stáří svět většinou ztratí o takové lidi zájem a my to také tak cítíme. Je to ale správně?

Také si někdy připadáte nepochopení a osamělí?

Je moje hodnota tedy v tom, že mám rodinu, manžela děti?

Já sama jsem svobodná a bezdětná a někdy se tím trápím, někdy se i lituji. Má hodnota ale není v manželovi ani v počtu dětí, ale v Bohu, který mě miluje.

Bůh mě stvořil ne jako loutku, ale k obrazu svému. Genesis 1:26 „I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“ Stvořil mě osobně takovou, jakou mě chtěl mít. Touží mít se mnou osobní vztah. Vytáhl mě z bahna mého hříchu. Dal za mě to nejcennější, co měl, svého vlastního syna Ježíše Krista. Jan 3:16 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Bůh stvořitel, Král a Pán nade vším stvořením má rád konkrétně mě. Ne proto, co mám nebo umím, ani pro mé schopnosti či krásu. To vše mám od něj. Ale proto, že mě miluje proto, že se rozhodl mě milovat, i když sem ještě nebyla na světě nebo žila bez něj. On nečekal až jej budu hledat ve svém životě, ale našel mě sám. Věděl o každém dni mého života dřív než jediný nastal. Žalm 139:16 „Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.“

Moje i tvá hodnota je v NĚM  v Bohu samém. On nám zaslibuje: Izajáš 49:15 „Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.“

Je velmi důležité svou hodnotu hledat v Bohu a ne u lidí.

Lidé kolem nás i ti nejbližší nás mohou nepochopit, mohou nás i zranit svými slovy, svým jednáním. Pokud budeme svou hodnotu hledat u nich, tak zranění způsobí zlobu, hořkost, hněv v našem srdci vůči lidem. Jestliže ale svou hodnotu budeme hledat v Bohu, budeme mít sílu odpustit lidem, kteří nás zraňují. Budeme mít lásku k lidem kolem sebe proto, že víme že Bůh nám odpustil a miluje nás.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *